Veelgestelde vragen

Deelname

Het komt vaak voor dat mensen die de leeftijd van 100 jaar nog niet bereikt hebben ons benaderen om deel te nemen aan het 100-plus onderzoek. Wegen de harde inclusiecriteria van het onderzoek moet u helaas wachten tot uw 100e verjaardag. Een uitzondering op deze regel is van toepassing als u broers en/of zussen heeft die de leeftijd van 100 jaar wel bereikt hebben. 

Het 100-plus onderzoek is in korte tijd erg populair geworden onder de 100-plussers. Wij doen er alles aan om de bezoekafspraak zo snel mogelijk in te plannen, maar omdat dit enige tijd in beslag neemt duurt het momenteel lager dan wij graag zouden willen. Op dit moment zijn wij dan ook bezig om een extra onderzoeker aan te stellen om de ontstane wachtlijst weg te werken.

Deelname aan het 100-plus onderzoek kost u niets. Wij komen naar u toe en regelen en betalen alles omtrent ons bezoek. 

Wij weten op voorhand niet waarnaar wij op zoek zijn, dus kunnen wij ook niets terugkoppelen daarover. Wij kijken niet naar bekende erfelijke afwijkingen die te maken hebben met erfelijke ziektes, dit is per ziektebeeld zeer bewerkelijk en is niet de opzet van het onderzoek. Wij kunnen u dan ook geen antwoord geven op vragen over eventuele erfelijke afwijkingen binnen uw familie. 

Het huisbezoek

Nee, dit hoeft niet. Het is voor ons van groot belang dat uw deelname aan het 100-plus onderzoek in het grootste vertrouwen gebeurt. Wij vragen daarom of één (of meer) van uw kinderen of vertrouwenspersonen aanwezig kunnen zijn tijdens het gesprek. 

Wij bezoeken u twee keer aan huis. De eerste keer bezoeken wij u voor een interview over onder andere uw stamboom, genoten opleiding en ziektegeschiedenis. Bij het tweede bezoek nemen wij een aantal mondelinge testjes bij u af om uw geheugen in kaart te brengen. Tijdens dit bezoek nemen we ook wat bloed af voor DNA-analyse. 

Eventueel volgt er jaarlijks één herhaalbezoek. 

Bloedafname

Nee, dan kunt u helaas niet aan dit onderzoek meedoen. Het doel van het 100-plus onderzoek is het onderzoeken van erfelijk materiaal en daarvoor hebben wij van alle deelnemers een monster van het erfelijk materiaal nodig. Dit halen wij uit de bloedcellen. Voor deelname aan het 100-plus onderzoek moet u daarom instemmen met bloedafname (bij u thuis).  

Nee, u hoeft tijdens het bloedprikken niet nuchter te zijn. De bloedafname is noodzakelijk omdat er erfelijk materiaal in uw bloedcellen aanwezig is, en dit wordt niet beïnvloed door voedselinname. 

Hersendonatie

Als een van uw kinderen of een andere geliefde niet akkoord gaat met uw hersendonatie, dan moet u dit met hen bespreken. Juridisch gezien mag alleen uzelf beslissen over hersendonatie, maar uiteraard verloopt de donatie procedure een stuk prettiger als er binnen uw gezin overeenstemming is. Hersendonatie is niet verplicht voor deelname aan het 100-plus onderzoek. 

Kort samengevat houdt hersendonatie in dat de overledene kort na overlijden (binnen 12 uur) per uitvaartvervoer overgebracht zal worden naar Amsterdam UMC waar een team artsen klaar zal staan voor obductie (het uitnemen) van de hersenen. Daarna wordt de ontstane ruimte weer opgevuld zodat er, behalve een pleistertje in de nek, niets te zien is van de donatie. Het opbaren van de overledene blijft gewoon mogelijk na de hersendonatie. Aan het eind van de dag wordt de overledene weer per uitvaartvervoer terug gebracht naar een plek naar wens: de woning of een uitvaartcentrum bijvoorbeeld. De overledene is meestal binnen een dag weer terug, in het meest ongunstige geval is de overledene na 24 uur na vertrek weer terug. > Lees hier meer over hersendonatie