Optionele onderdelen van het onderzoek

Hersenscan

Naast het in kaart brengen van uw geestelijke vermogens willen wij ook graag weten hoe uw hersenen eruitzien. Zijn er bijvoorbeeld veranderingen in de hersenen opgetreden tijdens het ouder worden? Om de hersenen bij leven te bekijken nodigen wij u uit in het ziekenhuis om een PET-MRI scan te ondergaan. Indien u hier interesse in heeft informeren we u hier graag nader over tijdens één van onze bezoeken. Het maken van een hersenscan is optioneel en is niet noodzakelijk voor deelname aan het onderzoek.

Isolatie van iPS cellen

Om te onderzoeken waarom uw lichaam zo veel sterker is dan het lichaam van vele anderen, kunnen we het gedrag van de bouwstenen van uw lichaam, uw cellen, in kaart brengen. Uit uw bloed kunnen we een aantal cellen selecteren en kunstmatig in leven houden in het laboratorium. Deze cellen noemen we ‘iPS’ cellen. Een verschil in het gedrag van uw cellen ten opzichte van cellen van bijvoorbeeld iemand die wèl dement werd, kan ons in de richting wijzen van een oplossing voor dementie. Ondanks dat u zo ontzettend oud bent geworden heeft u, naast dementie, ook een heleboel andere ziektes ontlopen. Daarom zijn uw iPS cellen niet alleen belangrijk bij het onderzoek naar dementie, maar voorzien we dat ze ook zeer waardevol zullen zijn voor het onderzoek naar andere (ouderdoms-) ziektes. Het genereren van iPS cellen uit uw bloed is optioneel en is niet noodzakelijk voor deelname aan het onderzoek. We hoeven hiervoor géén extra bloed bij u af te nemen.

Hersendonatie

Waarin zitten de verschillen? Eén van de zaken die we willen onderzoeken is of de samenstelling van úw hersenen anders is dan die van mensen die wél te maken krijgen met dementie. Om deze vraag te beantwoorden is het noodzakelijk om de samenstelling van het hersenweefsel van zowel gezonde 100-plussers, als mensen met dementie in kaart te brengen. Uw hersenweefsel is dan ook uitzonderlijk waardevol! Tijdens ons bezoek informeren wij over u over de mogelijkheid om na uw overlijden uw hersenen te doneren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Hersendonatie is optioneel en niet noodzakelijk voor deelname aan het 100-plus Onderzoek.

Wij werken nauw samen met de Nederlandse Hersenbank en maken dankbaar gebruik van hun jarenlange expertise en ervaring op dit gebied. Wanneer u meer wilt weten over wat hersendonatie is en hoe het in zijn werk gaat kunnen wij u informatiemateriaal overhandigen zodat u een hersendonatie in overweging kan nemen.
> Meer informatie over hersendonatie

Donatie van feces (ontlasting)

In onze darmen bevinden zich veel verschillende soorten bacteriën, onze ‘darmflora’, die ons helpen met het verteren van ons voedsel. Tevens beschermen ze ons tegen schadelijke bacteriën. Maar recent onderzoek laten zien dat sommige darmbacteriën ook de afweer en de stofwisseling van onze hersenen kunnen beïnvloeden doordat ze signalen afgeven aan ons bloed. Onderzoek bij mens en dier laat zien dat de samenstelling van onze ‘darmflora’ een rol speelt in het ontstaan van de ziekte van Alzheimer, Parkinson, beroertes, suikerziekte en overgewicht. De vraag die zich opdringt: is de darmflora ook van invloed geweest om de met een heldere geest de 100 jaar te halen? Om dit te onderzoeken zouden wij graag een klein beetje van uw ontlasting verzamelen zodat we de samenstelling van de darmflora in kaart kunnen brengen. Wij kunnen u hierover nader informeren tijdens ons eerste bezoek bij u thuis. Het doneren van ontlasting is optioneel en niet noodzakelijk voor deelname aan het onderzoek.