Nina Beker wint de NVN Dissertatieprijs 2021!

Nina Beker heeft de NVN Dissertatieprijs 2021 gewonnen met haar proefschrift ‘Cognition in centenarians: Evaluation of cognitive health in centenarians from the 100-plus Study’. Haar proefschrift is beoordeeld als beste op het gebied van de neuropsychologie, afgerond in de periode tussen 1 september 2020 en 1 september 2021.

Het onderzoek

Nina Beker onderzocht in hoeverre het denkvermogen mensen van honderd jaar of ouder behouden blijft en welke factoren en/of mechanismen daar mogelijk aan ten grondslag liggen. Hiervoor bekeek zij de neuropsychologische test prestaties van deelnemers uit het landelijke 100-plus onderzoek. Aan de hand van deze testresultaten kunnen uitspraken gedaan worden over het niveau van het denkvermogen.

Haar onderzoek laat zien dat de denkvermogens van sommige honderdjarigen nog heel goed zijn en dat deze denkvermogens ook behouden kunnen worden na verloop van tijd. In sommige gevallen hadden de honderdjarigen wel risicofactoren voor dementie of daarbij passende hersenveranderingen. Dit zou kunnen betekenen dat honderdjarigen in staat zijn om te compenseren voor factoren die bij de ontwikkeling van dementie een rol spelen.

Deze bevindingen geven aanleiding om door te gaan met toekomstig onderzoek naar de mechanismen die heel oud worden, zonder dementie, mogelijk maken. Deze kennis kan in de toekomst gebruikt worden om mensen te helpen die wel vatbaar zijn voor dementie.

Het proefschrift kunt u hier downloaden. 

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking zal in het voorjaar van 2022 plaatsvinden tijdens de NVN voorjaarsconferentie