Hoe doet de familie mee?

Doorgaans betrekken wij de familieleden en/of naasten van 100-plussers bij de beslissing om deel te nemen aan het onderzoek. Dit geeft ons de ruimte om aan te geven dat naast de 100-plussers, deelname van hun eerstegraads familieleden én hun partners van grote waarde is voor het onderzoek. Tijdens het maken van een afspraak met de 100-plusser, informeren we hierover. Wanneer kinderen van een 100-plusser en/of hun partners instemmen met deelname vragen wij hen aanwezig te zijn bij ons bezoek aan uw (schoon-) vader of moeder. Broers/zussen van 100-plussers en hun partners zullen wij thuis bezoeken.

art-1868727_1920

Wat houdt deelname in voor familieleden van 100-plussers?

Wij sturen u een brief waarin wij uw deelname aan het onderzoek én het tijdstip van ons bezoek bevestigen. In de brief leggen we uit wat er tijdens het bezoek besproken zal worden en dat er een aantal buisjes bloed bij u afgenomen zullen worden (ongeveer 70 ml). Wij vragen u ook een vragenlijst in te vullen over uw familie, uw medische geschiedenis, uw gezondheid, uw leefstijl (roken en drinken), werk en opleiding. Alleen bij de broers/zussen van de 100-plussers en hun partners zullen wij eveneens een korte mondelinge opdracht afnemen om het denkvermogen in kaart te brengen.

Herhaalbezoeken

Kinderen van 100-plussers en hun partners zullen wij niet volgen in de tijd.

Broers/zussen van 100-plussers en hun partner zullen we ongeveer een jaar na ons eerste bezoek opnieuw benaderen. We stellen u (of eventueel uw contactpersoon) dan telefonisch een aantal vragen over hoe het met u gaat en indien mogelijk zouden we graag telefonisch een testje afnemen. Eveneens vragen we of uw familie en/of naasten een korte vragenlijst over u willen invullen.