Alzheimer’s Research Award 2020 voor Henne Holstege

Biochemicus Henne Holstege van Amsterdam UMC ontvangt de Alzheimer’s Research Award 2020. Met deze geldprijs kan Holstege haar studie naar de genetica van gezonde honderdplussers, hun immuunsysteem en hun hersenen verder uitbouwen. Het doel van haar onderzoek is te leren hoe een menselijk brein gezond kan blijven tot op zeer hoge leeftijd.

Waarom lijden sommige mensen aan symptomen van dementie op jonge(re) leeftijd, terwijl anderen ouder worden dan 100 jaar zonder tekenen van cognitieve achteruitgang? Om hier achter te komen is het nodig om meer cognitief gezonde honderdplussers te onderzoeken. Daarom heeft Henne Holstege in 2013 het 100-plus onderzoek van cognitief gezonde honderdplussers opgezet. Zo zijn tot nu de gegevens verzameld van meer dan 400 gezonde honderdplussers.

100-plus studie

Henne Holstege

Henne Holstege is al sinds de start projectleider van het 100-plus onderzoek bij Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC. Na honderden gesprekken en talloze bloed- en weefselonderzoeken wist ze het helemaal zeker: het zit voor een heel groot deel in de genen. In de honderdjarige genen kijken Holstege en haar team naar de genetische “afwijkingen” die voorkomen dat iemand dementie ontwikkelt. Het is bekend dat verschillende erfelijke afwijkingen het risico op dementie veroorzaken of vergroten. Sommige genetische aandoeningen veroorzaken bijvoorbeeld een opeenhoping van amyloïde-bèta-eiwit in de hersenen. De dragers van deze genetische aandoening zullen vrijwel zeker de ziekte van Alzheimer ontwikkelen. Het identificeren van deze risicoverhogende genen maakt ook deel uit van het onderzoek. Holstege leidt een internationale inspanning die meer dan 50.000 genomen onderzoekt van personen met of zonder de ziekte van Alzheimer. Zo heeft ze onlangs ontdekt dat bepaalde afwijkingen in nieuwe genen ook betrokken kunnen zijn bij de ontwikkeling van dementie.

Samenwerking experts

Hoewel haar eigen expertise direct ligt op de genetische achtergronden van cognitieve achteruitgang en ontsnapping daaraan, is veel van het onderzoek dat Holstege doet afhankelijk van langdurige samenwerkingen met andere onderzoekers met andere expertise. Dit  zowel binnen als buiten het Amsterdam UMC, en ook met onderzoekers in het buitenland. Holstege is zich er van bewust dat ze alleen met deze gezamenlijke inspanningen maximale resultaten kan  halen uit de gegevens en biomaterialen die ze verzamelt in het kader van haar 100-plus studie.

“Het is een voorrecht om met zoveel mensen met verschillende expertises te mogen werken binnen en buiten Alzheimercentrum Amsterdam. Om deze nationale en internationale samenwerkingen voort te zetten, wil ik gebruik maken van de steun van de Alzheimer Research Award 2020 uitgegeven door de Hans en Ilse Breuer Stichting”, aldus Henne Holstege. 

Hans en Ilse Breuer Foundation

Afgelopen Afgelopen zomer werd Henne Holstege door prof. dr. Christian Haass van Ludwig Maximilians University in München genomineerd voor de Alzheimer Research Award 2020. Deze prijs wordt jaarlijks toegewezen aan twee onderzoekers en wordt mogelijk gemaakt door de Hans en Ilse Breuer Foundation. Holstege ontvangt 180.000 euro voor haar onderzoek.

Video (Engelstalig)