Wat houdt deelname in voor de 100-plusser?

Wij komen naar u toe!

Indien u besluit om aan het onderzoek deel te nemen, dan maken wij twee afspraken waarbij wij u thuis bezoeken. Tussen deze afspraken zit ongeveer een week. Wij stellen het op prijs als één of meerdere kinderen/familieleden bij onze bezoeken aanwezig zijn. Op deze wijze kunnen we alle onderdelen van het onderzoek uitleggen en verkleinen we de kans op onduidelijkheden. Bovendien vertellen sommige deelnemers dat zij het een prettig idee vinden dat er bekenden aanwezig zijn tijdens de bezoeken.

Als we met u de bezoekmomenten afgestemd hebben, sturen wij u een brief ter bevestiging van de data en tijden. In deze brief staat wat er precies besproken gaat worden tijdens de bezoeken. Bij deze brief zijn tevens voor uw gemak een aantal vragenlijsten toegevoegd, zodat u hier alvast naar kunt kijken. Mocht het niet lukken om deze vóór de huisbezoeken in te vullen, laten wij een retourenvelop bij u achter zodat u deze vragenlijsten op een later tijdstip naar ons kunt opsturen.

Indien u dit in uw bezit heeft, vragen wij u een kopie klaar te leggen van de stamboom van uw familie.

Het eerste bezoek

Het eerste bezoek duurt ongeveer 2 uur en de volgende onderwerpen zullen worden besproken: 

  • Erfelijkheid. De onderzoeker neemt samen met u en uw familieleden een aantal vragen door over hoe oud uw ouders, broers en zussen zijn geworden, en of er bepaalde erfelijke aandoeningen bekend zijn in uw familie. 
  • Medische geschiedenis. De onderzoeker stelt u een aantal vragen over uw gezondheid, uw medische geschiedenis en uw woonsituatie. 
  • Leefstijl. De onderzoeken stelt u een aantal vragen over uw leefstijl zoals roken, drinken en slaapgewoonten. 
  • Foto. We vragen of we een foto mogen maken van uw gezicht en handen om de tekenen van veroudering in uw huid te onderzoeken. 
  • Bloeddruk en knijpkracht. We meten uw bloeddruk en de knijpkracht van uw handen. 
Tenslotte bespreken we de mogelijkheid voor deelname aan de optionele onderdelen van het 100-plus onderzoek. 

Het tweede bezoek

Het tweede bezoek duurt ongeveer 1,5 uur en de volgende onderdelen zullen aan bod komen:

  • Pen-en-papier tests. De onderzoeker neemt een aantal mondelinge, en pen-en-papier tests af om uw geestelijke vermogens in kaart te brengen. 
  • Bloed. Om uw erfelijke materiaal en de samenstelling van uw bloed te onderzoeken, nemen wij ook een aantal buisjes bloed bij u af (ongeveer 70 ml). Wij hebben gecertificeerde bloedprikkers in ons team zitten. In sommige gevallen doen wij het bloedprikken zelf, andere keren vragen wij een gecertificeerde bloedprikker tijdens dit tweede bezoek bij u langs te komen. 
_RMW1537-bewerkt
_RMW1512-bewerkt

Jaarlijkse herhaalbezoeken

Wij willen graag weten hoe het na verloop van tijd met u gaat. Daarom zullen we ongeveer 1 jaar na ons eerste bezoek opnieuw contact met u opnemen en vragen of we u nogmaals mogen bezoeken. Wij nemen dan opnieuw een aantal mondelinge- en pen-en-papier tests af. In sommige gevallen vragen wij u opnieuw een aantal kleine buisjes bloed af te staan. Mocht dat in uw geval wenselijk zijn zullen wij dit vooraf aan u kenbaar maken. 

Wij proberen jaarlijks een vervolgbezoek in te plannen, in principe tot aan uw overlijden. Als een bezoek te zwaar is kunt u dat uiteraard aangeven. We zullen dan, ter afsluiting van het onderzoek, uw naasten vragen of zij nog enkele vragenlijsten willen invullen over hoe het met u gaat.