Het 100-plus Onderzoek

Het 100-plus Onderzoek

Het 100-plus Onderzoek

Nederland telt naar schatting 280.000 mensen met dementie. De maatschappelijke impact van dementie is enorm en met de toenemende vergrijzing wordt dit probleem alsmaar groter. Hoog tijd om dementie beter te begrijpen, beter te behandelen én te voorkomen!

Sommige mensen worden juist extreem oud zónder dementie. Hoe kan dat? En wat kunnen we van deze mensen leren? Om hier meer over te weten te komen is het 100-plus onderzoek gestart bij de afdeling klinische genetica en het Alzheimercentrum van het Amsterdam UMC. Voor dit onderzoek gaan wij bij heldere honderdplussers thuis op bezoek voor een neuropsychologisch onderzoek en het afnemen van vragenlijsten. Daarnaast wordt er ook bloed bij de deelnemers afgenomen om te analyseren. We verzamelen allerlei biomaterialen van deze bijzondere mensen. Zo is bijvoorbeeld een groot deel van de 100-plussers bereid om hun hersenen na hun overlijden te doneren ten behoeve van het onderzoek. Dat geeft ons de kans om te kijken in hoeverre er bijvoorbeeld Alzheimer-eiwitten in deze breinen voorkomen. 

Over het onderzoek

Hendrikje van Andel-Schipper stierf op 115-jarige leeftijd zonder dat ze ooit verschijnselen van dementie vertoonde. Haar moeder werd 100 jaar en ook zij was tot het eind zeer helder. Zo zien we vaker dat ouderdom zonder dementie voorkomt binnen families. Zijn deze mensen misschien genetisch beschermd tegen dementie? Kunnen we hiervan leren hoe we anderen ook tegen de ontwikkeling van dementie kunnen beschermen?

Deelnemen

Wie kan deelnemen?

Wij zijn op zoek naar mensen die 100 jaar of ouder zijn en niet dement. Echter, om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, hebben we vanaf medio 2017 ons onderzoek uitgebreid. We zouden nu ook graag in contact komen met broers, zussen, kinderen en partners van de 100-plussers.

Wat houdt deelname in?

Als u besluit deel te nemen, komen wij u thuis bezoeken. Wij zullen een interview afnemen met vragen over de stamboom, leefstijl, medische geschiedenis en huidige gezondheid. Daarnaast zullen we een aantal mondelinge testjes afnemen om de hersenfuncties in kaart te brengen. Ook nemen we een aantal buisjes bloed af voor de analyses van het erfelijk materiaal. 

Aanmelden?

Op dit moment doen ongeveer 400 honderdplussers mee aan het onderzoek. We zoeken daarom nog 100 andere honderdplussers! Dus bent u óf kent u iemand van 100 jaar of ouder die nog helemaal bij de pinken is? Neemt u dan alstublieft contact op met de onderzoekers van het 100-plus onderzoek.

Veelgestelde vragen

Nieuwsberichten